14 pozicionet më të paguara në fushën e komunikimit

14 pozicionet më të paguara në fushën e komunikimit

Nëse jeni të interesuar të ndiqni një karrierë në gazetari, opsionet tuaja të punës variojnë nga punë tradicionale të shtypit, radios dhe televizionit në media si dhe alternativa në media dixhitale, marketing, komunikim dhe më shumë.  Shkrimi dhe aftësitë e komunikimit , degët e gazetarisë janë të transferueshme në disa industri, që do të thotë

Nëse jeni të interesuar të ndiqni një karrierë në gazetari, opsionet tuaja të punës variojnë nga punë tradicionale të shtypit, radios dhe televizionit në media si dhe alternativa në media dixhitale, marketing, komunikim dhe më shumë.  Shkrimi dhe aftësitë e komunikimit , degët e gazetarisë janë të transferueshme në disa industri, që do të thotë se mundësitë tuaja për karrierë mund të jenë aq të gjëra sa të dëshironi.

 1. Tekstshkrues i përmbajtjes

Paga mesatare kombëtare: 17,54 dollarë në orë

Detyrat kryesore: Një shkrimtar i përmbajtjes prodhon shtyp, përmbajtje, artikuj në internet,video, kopjet e  reklamave, emailet, postimet në mediat sociale dhe më shumë.  Për këtë, ata mund të kryejnë kërkime, të ndihmojnë në zhvillimin e një plani të krijimit të përmbajtjes, puna me udhëzimet e markës dhe kontrolli , matjet e marketingut.  Ata gjithashtu mund të marrin pjesë në informime dhe përmbajtje krijuese, sesione idesh me redaktorë, përmbajtje , strateg  dhe profesionistët e tjerë.

 1. Shkrues artikujsh

Paga mesatare kombëtare: 38,335 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një shkrimtar i stafit prodhon një shumëllojshmëri të përmbajtjes bindëse tradicionale dhe online si dhe organizatat mediatike.  Ata shkruajnë artikuj, manuale, pyetje, përmbledhje, letra të bardha, të kërkuara shpesh.  Ata kryejnë kërkime, kryejnë  kontrollin e fakteve, qëndrimin  aktual me tendencat, parashtrojnë  idetë e përmbajtjes dhe ndihmojnë në formimin e markës dhe identitetit. Ata shpesh punojnë në të njëjtën kohë projekte me përmbajtje të shumta, dhe zakonisht në bashkëpunim me redaktorët, strategët e përmbajtjes, shkrimtarë, stilistë të shtypit, dizajnerë ueb dhe profesionistë të tjerë .

 1. Prodhues lajmesh

Paga mesatare kombëtare: 46,900 dollarë në vit.

Detyrat kryesore: Një prodhues lajmesh mbledh lajme dhe zgjedh histori për transmetim.  Ata kryejnë intervista, shkruajnë kopje të lajmeve, miratojnë skriptet e lajmeve dhe krijojnë përmbajtje interaktive për ueb dhe social media.  Ata xhirojnë video lajmesh, lajme komisioni, grafikë dhe modifikojnë audion e lajmeve. Përveç kësaj, ata ndihmojnë në kohë spikerët e lajmeve dhe reporterët e lajmeve në shpërndaren e lajmeve.

 1. Redaktor i lajmeve

Paga mesatare kombëtare: 47,686 dollarë në vit .

Detyrat kryesore: Një redaktor lajmesh mbikëqyr të gjithë procesin e publikimit për organizatat e lajmeve, mediat, media me firma botuese dhe media online . Puna e tyre mund të përfshijë kërkime dhe planifikime të përmbajtjes për botim. Ata mund të shkruajnë tituj të kontrollojnë  përmbajtjen për konsistencën e stilit dhe të bëjnë vendimet e nevojshme për redaktim.  Ata mund të përgatisin dhe të miratojnë paraqitjet e botimeve për librat,  revista, dorëshkrime, manuale dhe media online.

 1. Shkrimtar i pavarur

Paga mesatare kombëtare: 25,07 dollarë në orë

Detyrat kryesore: Një shkrimtar i pavarur punon në  bazën e kontratës me kompanitë dhe organizatat në një sërë industrish.  Ata shkruajnë një shumëllojshmëri të përmbajtjes B2B dhe B2C, duke përfshirë artikujt, broshurat, fletët e të dhënave të produktit, prezantimet,  postimet e mediave sociale dhe rezultate të tjera.  Ata mund të parashtrojnë ide për përmbajtjen, të shkruajë artikuj dhe të ndjekë  udhëzimet e markës.  Ata në përgjithësi punojnë për të zotëruar , menaxhojnë projekte të shumta dhe takojnë ngushtë afatet e përmbajtjes.

 1. Autor i shkrimit

Paga mesatare kombëtare: 50,992 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një autor i shkrimit zhvillon kreativitet, koncepte dhe ide strategjike për të shkruar novatore, kopje bindëse  që përkon  me lexuesit.  Ata shkruajnë broshura, fushata reklamuese, email dhe blogje.  Përveç sigurimit pa gabime dhe përmbajtje marketingu që tërheq vëmendjen për printim dhe mediat dixhitale, ato përshtaten dhe mirëmbajnë tonin e përmbajtjes për t’u lidhur me të dhe për të vendosur udhëzues për stilin e markës.

 1. Planifikues i mediave sociale

Paga mesatare kombëtare: 54,053 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një planifikues i mediave sociale planifikon, ekzekuton dhe menaxhon anën sociale të një organizate me strategji mediatike për promovimin e markës.  Ata ekzekutojnë  fushata reklamuese të paguara dhe mardhënie të dobishme te ndërtuara në mënyrë reciproke me klientët , shitësit, partnerët dhe investitorët.  Ata i kuptojnë më së miri praktikat për shpërndarjen e përmbajtjes nëpër platforma të ndryshme të mediave sociale.  Ata punojnë në bashkëpunim me ekipe të ndryshme të brendshme, planifikojnë mediat sociale  buxhetet e reklamave dhe orarin e mediave sociale për të përmbushur qëllimet e biznesit.

 1. Menaxher i përmbajtjes

Paga mesatare kombëtare: 56,771 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një menaxher i përmbajtjes është përgjegjës për planifikimin e strategjive të zhvillimit të përmbajtjes për veçori të ndryshme të mediave të shkruara dhe online.  Bashkëpunimi me ekipet krijuese dhe marketingu, ata krijojnë një kalendar editorial për të prodhuar përmbajtje të rregullt, relevante, tërheqëse dhe me ndikim për promovimin e markës.  Për këtë, ata qëndrojnë aktual me tendencat e industrisë dhe përdorimin e menaxhimit të projektit. Për të rritur performancën e markës në treg, ata krijojnë plane testimi, rishikojnë analitikën në ueb dhe përmirësimin e proceseve të prodhimit.

 1. Planifikues dixhital

Paga mesatare kombëtare: 60,078 dollarë në vit.

Detyrat kryesore: Një strateg dixhital bashkëpunon me ekipet e zhvillimit të përmbajtjes, marketingut dhe menaxhimit të mediave sociale për të krijuar strategji dixhitale promovuese.  Ata qëndrojnë aktual me tendencat dixhitale në zhvillim dhe identifikojnë objektivin , audiencën  për produktet e organizatës së tyre.  Ata pastaj prodhojnë  dhe publikojnë informacione, tërheqëse dhe me përmbajtje të përditësuar të marketingut për të nxitur markën dhe ndërgjegjësimin e produktit.  Përveç kësaj, ata rrisin angazhimin e përdoruesve me teknikat SEO dhe të mbajnë kanale të hapura komunikimi me klientët e organizatës.

 1. Menaxher i komunikimit

Paga mesatare kombëtare: 60,571 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një menaxher komunikimi punon me një kompani, organizatë ose institucion për të planifikuar, zhvilluar dhe zbatuar strategjitë dhe programet e komunikimit për qëllime promovuese dhe marketingu.  Ata zhvillojnë ide inovative publicitare dhe prodhojnë përmbajtje të jashtëzakonshme. Ata gjithashtu menaxhojnë buxhetin e komunikimit, organizojnë ngjarje promovuese dhe asistencë me mbledhjen e fondeve. Si pjesë e detyrave të tyre, ata ndërveprojnë me punonjësit, menaxhmentin dhe investitorët.

 1. Specialist i marrëdhënieve me publikun

Paga mesatare kombëtare: 62,679 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një specialist i marrëdhënieve me publikun planifikon, zbaton dhe mbikëqyr marrëdhëniet me publikun aktivitetet e një organizate për të rritur markën e saj. Ata krijojnë prezantime, raporte, përmbajtjen e faqes në internet dhe pikat e bisedës për komunikim të brendshëm. Ata gjithashtu kontaktojnë mediat për t’i mbuluar këto dhe gjurmojnë rezultatet e mbulimit mediatik.Përveç kësaj, ata marrin pjesë në ngjarje të industrisë, sigurimin e angazhimeve të të folurit dhe sjelljen sociale në fushata publicitare mediatike.

 1. Specialist i komunikimit korporativ

Paga mesatare kombëtare: 65,267 dollarë në vit

Detyrat kryesore: Një specialist i korporatës  menaxhon një organizatë të brendshme dhe komunikimet e jashtme.  Ata krijojnë dhe transmetojnë informacionin përkatës për punonjësit nëpërmjet email dhe media sociale.  Ata gjithashtu punojnë publikime dhe materiale të tjera promovuese për media dhe prodhojnë kërkime dhe investime për letërsi.  Ata organizojnë dhe marrin pjesë në konferenca, takime, shfaqje rrugore dhe ngjarje të tjera për t’u angazhuar me investitorët. Specialisti i komunikimit të korporatës në përgjithësi punon në bashkëpunim të ngushtë me drejtorin e komunikimit.

 1. Gazetar

Paga mesatare kombëtare: 36,26 dollarë në orë

Detyrat kryesore: Gazetarët punojnë në terren për të identifikuar, hetuar dhe transmetuarngjarjet dhe ndodhitë. Ata analizojnë dhe interpretojnë tregime dhe i prezantojnë ato para publikut në një lehtësi e format të kuptuar.  Siç duhet të raportojnë zakonisht informacionin sa më shpejt të jetë e mundur, ata ndjekin një orar me ritme të shpejta për të përmbushur afate të ngushta. Gazetarët modernë kërkojnë publikim në internet, aftësi programimi dhe media sociale për të qëndruar të lidhur me burimet dhe audiencën e tyre.

 1. Specialist marketingu

Paga mesatare kombëtare: 106,726 dollarë në vit.

Detyrat kryesore: Një menaxher i marketingut të punon me ekipet e produktit, shitjes dhe marketingut për të zhvilluar strategji marketingu për të promovuar produktet e organizatës në formë vizuale, të shkruar dhe media audio. Ata drejtojnë tregun dhe audiencën bëjnë kërkime për të kuptuar pozicionimin dhe avantazhet konkurruese të produkteve. Ata gjithashtu ndërtojne marrëdhënie bashkëpunimi me ndikuesit dhe ekspertë dhe testojnë dhe përmirësojnë planet e përmbajtjes.Për më tepër, ata krijojnë histori bindëse për t’u marrë vëmendjen e audiencës së synuar dhe motivimin e tyre për të blerë ose përdorur produktet.

 Burimi: indeed

Përshtati: Elda Ndreu                                                                                                                                      

 

 

 

Student
AUTHOR
PROFILE

Artikuj të ngjashëm

Lini Komentin tuaj

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e kërkuara janë shënuar me *

Të Fundit

Më të Komentuar