Adresa: Rruga “Jordan Misja”, Tiranë – Shqipëri

Cel: +355 67 34 27 001

E-mail: objektiv@beder.edu.al