• Workshop me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”

  Workshop me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”0

  Kolegji Universitar Bedër organizoi workshop-in me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”, me pjesëmarrjen e Dr.Vera Ndrecaj, pedagoge dhe menaxhere projekti në Universitetin e Kardifit, në Mbretërinë e Bashkuar. Nëpërmjet lidhjes online, ajo ndau njohuritë dhe përvojën e saj mbi integritetin akademik, si aspekt themelor për të mësuarin, mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në arsimin

  READ MORE
 • Trajnim në Ndihmën juridike

  Trajnim në Ndihmën juridike0

  Departamenti i Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar Bedër, në bashkëpunim me Drejtorinë e Zbatimit të Politikave dhe Administrimit të Ndihmës Parësore dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas pranë Ministria e Drejtesise, zhvilluan me studentët një trajnim dyditor. Përmes këtij trajnimi studentët u informuan mbi: Ndihmën juridike parësore, dytësore dhe ofruesit e shërbimit; Rolin e Klinikave të

  READ MORE