• Themelohet “Parlamenti i Nxënësve të Shqipërisë”0

    Për herë të parë në Shqipëri është themeluar “Parlamenti i Nxënësve”, i cili do të shërbejë si një forum ku do të dëgjohet zëri i nxënësve në funksion jo vetëm të përmirësimit të cilësisë së arsimit, por edhe eksperiencës së tyre shkollore. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë,

    READ MORE