• Workshop me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”

    Workshop me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”0

    Kolegji Universitar Bedër organizoi workshop-in me temë: “Etika në Arsimin e Lartë: Plagjiatura”, me pjesëmarrjen e Dr.Vera Ndrecaj, pedagoge dhe menaxhere projekti në Universitetin e Kardifit, në Mbretërinë e Bashkuar. Nëpërmjet lidhjes online, ajo ndau njohuritë dhe përvojën e saj mbi integritetin akademik, si aspekt themelor për të mësuarin, mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në arsimin

    READ MORE