• ChatGPT dhe tregu i gazetarisë: Intervistë me gazetarin Roden Hoxha

    ChatGPT dhe tregu i gazetarisë: Intervistë me gazetarin Roden Hoxha0

    Chat GPT është një teknologji e avancuar e inteligjencës artificiale që mund të përdoret në fusha të ndryshme por edhe në gazetari. Një nga përfitimet kryesore të përdorimit të kësaj teknologjie është aftësia për të prodhuar përmbajtje cilësore dhe unike në një shpejtësi të lartë. Chat GPT mund të përdoret për të krijuar artikuj, lajme

    READ MORE