• Misteri i mikro biblotekave brenda një biçiklete të braktisur0

    Studio kineze e arkitekturës “LUO Studio”  krijon  mikro bibliotekën për fëmijët, e cila është e projektuar t’i bashkëngjitet biçikletave të braktisura, e të papërdorura. Ky objek i cili u dizajnua për fëmijët, synon të dëshmojë se si mund të krijohet diçka funksionale nga diçka e papërdorshme, transmeton. “Gjatë procesit të ndërtimit ato kanë konsumuar mjaft

    READ MORE